OSVRT U NAZAD

Advokatski kabinet KOSTIC & GORAN, nalazi se u Zajecaru, na jugoistoku Srbije.

Registrovan je o1.luna 1990.godine od kada je poceo sa radom.

Vec skoro 30 godina naš kabinet ekspertno obavlja sve poslove u svom domenu.

Nakon usvajanja novog Zakona o advokaturi, kabinet ce ponuditi i drugim svojim kolegama da se udruže i registruju kao Ortacko društvo sa svojstvom pravnog lica i privrednog subjekta koja ce poslovati na bazi i po principima tržišne ekonomije na jedinstvenom slobodnom tržištitu na teritoriji cele republike radi kvlatetnijeg pružanja usluga našim klijentima po individualnim specijalnostima.